EEN NIEUW GAZON

Dit stappenplan is gebaseerd op de jarenlange ervaring van LandscaperPro en de aanpassing naar nieuwe ontwikkelingen, technieken en eisen van hoveniers, tuinaanleggers en groenverzorgingsbedrijven.

Stap 1: Bodemanalyse

Het nemen van een grondmonster is nog geen gewoonte, met als gevolg een traditiegetrouwe bekalking, bodemverbetering, etc. Volgens de gegevens van de bodemkundige dienst is bij meer dan 70% van de grondmonsters uit gazons, de pH te hoog. De bodemanalyse helpt u de juiste meststof te kiezen en eventueel bodemverbeterende middelen zoals anorganische (zoals Bentoniet, lava) en/ of organische producten. De bodemstructuur is essentieel voor een goede wortelgroei en organische stof helpt hierbij. De keuze van die organische stof wordt o.a. bepaald door beschikbaarheid, kans op zoutschade, stikstofvastlegging, onkruidzaden en bewerkbaarheid van de grond.

Ons advies
Neem een grondmonster voor analyse. In het maken van de juiste keuzes voor grondverbeteraars en bemesting geven wij u graag op basis van het analyseverslag een persoonlijk advies.

Stap 2: Grondbewerking nieuw gazon

Het merendeel van alle gazonproblemen heeft een ondergrondse oorzaak. De bodem is het fundament dat men het goedkoopst en gemakkelijkst met de langste nabewerking kan beïnvloeden. De juiste tijd daarvoor is bij de aanleg van een nieuw gazon. Bodemvoorbereiding onder goede omstandigheden is belangrijk want slechte omstandigheden zoals te nat, te oppervlakkig, alleen met een frees, etc. geven niet het gewenste resultaat. Denk ook eens aan een irrigatiesysteem, nu is er de kans die aan te leggen.

Ons advies
Houd rekening met de omstandigheden en maak een tijdige planning voor de
grondbewerking.

1. Werk de grond goed los (circa 15-40 cm diep).
2. Verwerk compost of grondverbeteraar door de grond.
3. Indien gewenst: leg het irrigatiesysteem aan.
4. Kies op basis van de bodemanalyse de juiste hoeveelheid kalk (indien nodig) en de juiste meststof.
5. Verkruimel en egaliseer de toplaag en vermeng de kalk en de meststof door de bovenste laag van de grond.
6. Indien nodig weer egaliseren.
7. De grond is nu klaar om in te zaaien of graszoden te leggen.

Stap 3: Aanleg nieuw gazon

Een gazon legt u aan voor meerdere jaren dus de keuze van grassoort of mengsel is uiterst belangrijk, of u nu gaat zaaien of graszoden legt! In de meeste gevallen zult u kiezen voor zelf inzaaien. Daarmee bent u niet afhankelijk van de grondsoort en u kunt specifieker de grassoorten kiezen voor het doel zoals de aanleg van een green, een speelgazon in een tuin of gazon in een park. Het is belangrijk de jonge grasplantjes meteen de juiste meststof te geven. De bemesting mag geen remming geven door
zoutopbouw.

Ons advies
1. Definieer het gebruik van het gazon, analyseer de lokale omstandigheden en bepaal welke eigenschappen het gras moet hebben. Kies het juiste graszaadmengsel met behulp van onderstaande tabel.
2. Toepassing van de meststof bij voorkeur op droog gras en niet tijdens vorst of extreme droogte. Beregening na strooien bevordert een snelle penetratie van de korrels en de startwerking.

NieuwGazon

View products: new grass, maintenance, stress control